Triển khai thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng

Ngày 20-7-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 3169/UBND-KTTH triển khai thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng. Văn bản nêu rõ:

Tiếp nhận Công văn số 7109/BGTVT-ĐTCT ngày 15/7/2022 của Bộ Giao thông vận tải về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thu phí dịch vụ đường bộ theo hình thức điện tử không dừng (gửi kèm), Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh và các cơ quan chức năng có liên quan chủ trì, phối hợp với Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Nhà đầu tư dự án và Nhà cung cấp dịch vụ (Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận, Công ty cổ phần giao thông số Việt Nam, ...) xây dựng phương án phân luồng, tổ chức giao thông bảo đảm trật tự, an toàn, kết nối liên thông để triển khai chủ trương chỉ duy trì 01 làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy tại các trạm thu phí trên các tuyến quốc lộ.

2. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền vận động, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý gương mẫu dán thẻ để sử dụng dịch vụ thu phí điện tử không dừng trước ngày 31/7/2022.

3. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Đài truyền thanh các huyện, thành phố, Báo Ninh Thuận tăng cường công tác tuyên truyền, vận động chủ phương tiện giao thông trên địa bàn ủng hộ chủ trương triển khai thu phí không dừng và tự nguyện dán thẻ tham gia dịch vụ, hạn chế thanh toán chi phí dịch vụ sử dụng đường bộ bằng hình thức thủ công, một dừng; trong đó đặc biệt nhấn mạnh kế hoạch triển khai chỉ thu phí không dừng tại các tuyến cao tốc từ ngày 01 8/2022 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.