Chất điện phân có thể dùng để chế tạo pin natri thể rắn

Một nhóm các nhà khoa học từ nhiều tổ chức ở Úc, Mỹ và Trung Quốc phát hiện được chất điện phân có thể được sử dụng để chế tạo pin kim loại natri ổn định.

Chất điện phân mới được thiết kế và phát triển là polymer rắn không dung môi trên cơ sở chất perfluoropolyether cho pin kim loại natri thể rắn, đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định. Perfluoropolyether là một polymer đồng trùng hợp khối (block copolymer), loại phân tử có hai hợp chất chính tồn tại ở dạng xen kẽ trong cấu trúc vật chất.

Trong chất điện phân mới này, một trong các loại phân tử là hợp chất cacbon / lưu huỳnh và loại thứ hai là hydrocacbon với phần lớn nguyên tử hydro được thay thế bằng flo. Các nhà nghiên cứu cho biết, vật liệu chuyển từ trạng thái thủy tinh sang nhựa ở nhiệt độ hơi cao, như nhiệt độ ở trong pin.

Để kiểm tra vật liệu này như một chất điện phân trong pin, nhóm nhà khoa học chế tạo 2 nguyên mẫu khác nhau về cấu tạo của điện cực đó là natri-vanadi photphat và natri sắt photphat. Cả hai nguyên mẫu pin đều hoạt động xả liên tục 900 chu kỳ, vẫn giữ được hơn 97% công suất ban đầu và đều ổn định hơn hẳn so với những loại pin làm từ natri khác.