Hội nghị giới thiệu giải pháp chuyển đổi số ngành Y tế

Ngày 1-7, Sở Y tế phối hợp với Viettel Ninh Thuận tổ chức Hội nghị giới thiệu giải pháp chuyển đổi số ngành Y tế.

Tại hội nghị, đại diện Trung tâm Y tế số thuộc Tập đoàn Viettel báo cáo tóm tắt thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Y tế. Trong đó, nhấn mạnh đại dịch COVID-19 đặt ra vấn đề mới cho quản lý y tế, đòi hỏi ngành Y tế phải thay đổi phương thức cung cấp dịch vụ y tế, hành vi chăm sóc sức khỏe người dân. Y tế là một trong 8 lĩnh vực ưu tiên trong chuyển đổi số quốc gia.

Lãnh đạo Sở Y tế phát biểu tại hội nghị.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu triển khai các giải pháp chuyển đổi số đối với ngành Y tế. Trước mắt cần xây dựng mô hình hệ thống y tế tập trung; ứng dụng các phần mềm HIS (Hệ thống quản lý khám, chữa bệnh), LIS (Hệ thống quản lý xét nghiệm), PACS (Hệ thống quản lý chẩn đoán hình ảnh); trục chuyển mạch dữ liệu. Tiếp đó là các hệ thống điều hành, kiểm soát, hỗ trợ ra quyết đinh và kết nối với các trang thiết bị và hệ thống bên ngoài như: Bảo hiểm, ngân hàng và các bệnh viện khác. Lộ trình triển khai chuyển đổi số tại cơ sở y tế gồm 5 bước: Đầu tư mạng máy chủ, máy tính, an toàn, bảo mật, con người; xây dựng quy trình; tối ưu hóa quy trình; tư động hóa quy trình tiến tới xây dựng bệnh viện thông minh đáp ứng các yêu cầu quy trình tự động, quản lý thông minh và môi trường số...

Việc triển khai các giải pháp chuyển đổi số ngành Y tế nhằm giúp người bệnh tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi. Bệnh viện, bác sĩ có thông tin toàn diện về tiền sử của bệnh nhân; tham khảo, chia sẻ kết quả xét nghiệm, chẩn đoán; hỗ trợ hội chẩn từ xa liên viện, liên khoa. Quản lý, lãnh đạo ra quyết định kịp thời về giám sát hoạt động và dịch bệnh theo thời gian thực; cải cách thủ tục hành chính, giấy tờ, triển khai các dịch vụ y tế mới cho cộng đồng.