Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận tổ chức Hội thảo về chuyển đổi số

Ngày 25-6, Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận phối hợp với Viettel Ninh Thuận tổ chức hội thảo chuyên đề đầu tiên trong năm 2022 về chuyển đổi số cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tại buổi hội thảo, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Ninh Thuận, Viettel Ninh Thuận giới thiệu chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ và tỉnh Ninh Thuận như: Quyết định 749/QĐ-TTg, ngày 3-6-2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 942/QĐ-TTg, ngày 15-6-2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt chiến lược phát triển chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định 2314/QĐ-UBND, ngày 15-12-2021 của UBND tỉnh về ban hành Đề án chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận đến 2025, tầm nhìn đến đến 2030…

Các đại biểu tham dự tại buổi Hội thảo.

Đồng thời, cung cấp thêm thông tin cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ có cái nhìn tổng quan về chuyển đổi số, thực trạng đầu tư cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cách thức ứng dụng các phần mềm trong doanh nghiệp; phân tích cơ hội, thách thức và đề xuất các giải pháp để giúp doanh nghiệp chuyển đổi số hiệu quả… Qua đó, giúp các hội viên chủ động xây dựng kế hoạch, thúc đẩy chuyển đổi số mạnh mẽ trong thời gian tới. Tối ưu hóa cách thức quản lý, vận hành và rút ngắn thời gian cung cấp dịch vụ, tăng năng suất lao động, mang lại hiệu quả trong việc sản xuất, kinh doanh cho doanh nghiệp…