Đoàn giám sát Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Ninh Sơn

Ngày 21-7, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo vệ môi trường (BVMT) trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn huyện Ninh Sơn.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Ninh Sơn có hơn 100 hộ kinh doanh nhỏ lẻ, khoảng 50 doanh nghiệp (DN) hoạt động sản xuất, kinh doanh, chế biến khoáng sản có quy mô lớn. Phần lớn các DN đều được phê duyệt phương án đánh giá tác động môi trường và có sự giám sát chặt chẽ định kỳ của các cơ quan chuyên môn. Toàn huyện có 78% hộ dân, cơ sở kinh doanh, sản xuất, dịch vụ ký cam kết BVMT. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn tồn tại một số hộ chăn nuôi, giết mổ gia súc trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Giai đoạn 2017-2021, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã lập biên bản buộc 39 hộ di dời chuồng trại ra khỏi khu dân cư.

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đi kiểm tra thực tế hoạt động xử lý nước thải tại Công ty Cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác BVMT của huyện Ninh Sơn trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị địa phương cần tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác BVMT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với các DN trên địa bàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gây ô nhiễm môi trường. Chấm dứt việc chăn nuôi gia súc nằm xen lẫn trong các khu dân cư, thực hiện tiêu chí môi trường gắn với nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh hơn nữa công tác phổ biến, tuyên truyền các quy định của Luật BVMT đến với DN và người dân.

Trước đó, Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đi kiểm tra thực tế hoạt động xử lý nước thải tại Công ty Cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú. DN có khối lượng nước thải trung bình 1.158 m3/ngày - đêm phát sinh từ hoạt động sản xuất. Quy trình xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải dệt, nhuộm cột A của Bộ Tài nguyên và Môi trường.