Ủy ban Kiểm tra Trung ương triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 7-7, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm UBKT Trung ương chủ trì hội nghị. Tham dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, UBKT Trung ương đã chủ động, thực hiện, tham mưu giúp Bộ Chinh trị, Ban Bí thư tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiều văn bản quan trọng về công tác KTGS, kỷ luật của Đảng làm cơ sở cho UBKT các cấp chủ động tham mưu giúp các cấp ủy cụ thể hóa thành các quy định, quy trình, hướng dẫn phù hợp với thực tiễn của địa phương, đơn vị. UBKT từ Trung ương đến địa phương và các đơn vị thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng và nhiệm vụ Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy giao. Nổi bật là chủ động, quyết liệt thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Công tác KTGS và kỷ luật của Đảng tiếp tục đổi mới mạnh mẽ; chất lượng, hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Công tác phối hợp giữa UBKT các cấp với các cơ quan liên quan chặt chẽ, đồng bộ, kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng trách nhiệm, phù hợp với điều kiện thực tế và chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan. Cấp ủy, UBKT thường xuyên quan tâm xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp. Việc thông báo công khai kết quả công tác KTGS, kỷ luật đảng trên các phương tiện thông tin đại chúng được thực hiện nghiêm túc, có tác động tích cực trong việc cảnh báo, răn đe, giáo dục, được đông đảo Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm UBKT Trung ương đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác KTGS của Đảng và sự nỗ lực của UBKT các cấp trong thời gian qua; yêu cầu UBKT các cấp tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung khắc phục triệt để những khuyết điểm, hạn chế, thực hiện tốt nhiệm vụ, mục tiêu đề ra trong thời gian tới. Trong đó, lưu ý tập trung nghiên cứu, phổ biến, quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và UBKT Trung ương về công tác KTGS, kỷ luật đảng. Tham mưu, giúp Bộ Chinh trị, Ban Bí thư thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra năm 2022. Khẩn trương chỉ đạo khắc phục những vi phạm, khuyết điểm đã được UBKT Trung ương kết luận; sớm hoàn thành việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đúng theo chỉ đạo của UBKT Trung ương. Tiếp tục tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế về công tác KTGS đảm bảo khoa học, chặt chẽ, đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Tích cực tham mưu và tổ chức thực hiện kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Tập trung KTGS cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyến hóa”, vi phạm những điều đảng viên không được làm; những lĩnh vực, địa bàn, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực; những nơi có nhiều vấn đề nổi cộm, gây bức xúc trong xã hội. Kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cục theo dõi, chỉ đạo. Tăng cường sự chỉ dạo, hướng dẫn, KTGS của UBKT cấp trên đối với cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT cấp dưới về công tác KTGS và kỷ luật của Đảng nhằm tạo chuyển biến tích cực, rõ rệt hơn nữa trong toàn ngành. Chủ động thực hiện công tác quy hoạch, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ kiểm tra các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra thực sự có chất lượng, có phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, có nghiệp vụ, phương pháp công tác khoa học, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.