Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh họp phiên thứ nhất

Ngày 7-7, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh (gọi tắt là Ban Chỉ đạo tỉnh). Tham dự có đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo tỉnh đã thông qua quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh; Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN, TC) tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; Quy chế làm việc và Chương trình công tác năm 2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh. Đồng thời xem xét, cho ý kiến triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt của Ban Chỉ đạo tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp. Ảnh: D.My

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, nhấn mạnh: Trong phạm vi chỉ đạo của mình, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo công tác PCTN, TC, trọng tâm là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở địa phương. Đồng thời, trực tiếp chỉ đạo xử lý các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2022 của Ban Chỉ đạo tỉnh là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa, đầy đủ, kịp thời các chủ trương, giải pháp về PCTN, TC theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phối hợp thực hiện tốt cơ chế kiểm soát quyền lực để PCTN, TC trong các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập đảm bảo thực chất, hiệu quả; rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính... và pháp luật thực hành dân chủ ở xã, phường, thị trấn và các quy định của luật có liên quan trực tiếp đến PCTN, TC; chủ động, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng dư luận. Đồng chí lưu ý các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh bám sát nhiệm vụ, ngành, lĩnh vực được phân công, phụ trách, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; thực hiện nghiêm cơ chế phối hợp trong phát hiện, xử lý sai phạm. Đồng thời, tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý nghiêm các sai phạm, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp; nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng, tiêu cực; phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí, Nhân dân trong đấu tranh PCTN, TC...