Huyện ủy Ninh Phước: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 29-6, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 9, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Huyện ủy Ninh Phước lãnh đạo toàn diện các mặt công tác đạt được những kết quả nhất định. Tình hình kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, giá trị sản xuất các ngành đạt 5.285 tỷ đồng, đạt 54,1% kế hoạch, tăng 14,0%; trong đó, nông nghiệp đạt 1.185 tỷ đồng, đạt 44,9% kế hoạch, tăng 1,18%; công nghiệp và xây dựng đạt 2.615 tỷ đồng, đạt 59,5% kế hoạch, tăng 17,2%; thương mại-dịch vụ đạt 1.484 tỷ đồng, đạt 54,12%, tăng 20,17%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 47,73 tỷ đồng, đạt 57,2% dự toán tỉnh giao. Lĩnh vực văn hóa-xã hội được duy trì tốt, an sinh xã hội được quan tâm đẩy mạnh, tình hình quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng; toàn Đảng bộ kết nạp được 52 đảng viên mới, đạt 51% chỉ tiêu tỉnh giao; hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác cải cách hành chính, công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo đúng theo quy định…

Huyện ủy Ninh Phước triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, Huyện ủy Ninh Phước tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ hè - thu và vụ mùa gắn với thực hiện kế hoạch sản xuất 2 vụ lúa/năm; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả theo hướng ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm; đẩy mạnh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2022; xây dựng thị trấn Phước Dân đạt chuẩn đô thị loại IV; đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công trình đầu tư xây dựng theo kế hoạch năm. Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản, quy hoạch, trật tự xây dựng; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án. Triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm học mới 2022-2023 gắn với nâng cao chất lượng dạy và học. Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo quốc phòng-an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…