Huyện ủy Bác Ái: Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 23-6, Huyện ủy Bác Ái tổ chức Hội nghị lần thứ 12, nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đến dự có đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm 2022, với sự tập trung nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, tình hình KT-XH của huyện tiếp tục duy trì ổn định. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện, an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Tổng giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 733,7 tỷ đồng, đạt 41,9% kế hoạch (KH), tăng 10,2% so với cùng kỳ. Kinh tế tiếp tục có bước tăng trưởng khá mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Thu ngân sách trên địa bàn 13,229 tỷ đồng, đạt 124,8% KH, tăng 23,6% so với cùng kỳ; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân đạt 100% KH năm; các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời...

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của huyện Bác Ái thời gian qua. Thời gian tới, đồng chí đề nghị Huyện ủy Bác Ái tập trung rà soát các nhiệm vụ, chỉ tiêu theo kế hoạch, đề ra các giải pháp thiết thực để chỉ đạo thực hiện, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chỉ đạo chung của tỉnh và quy hoạch, đề án của huyện. Triển khai các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất nông, lâm nghiệp, phát triển hạ tầng KT-XH, việc làm bền vững từ các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện kịp thời, hiệu quả, đảm bảo gắn với từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Triển khai thực hiện có hiệu quả phương án phòng, chống thiên tai, phòng, chống phá rừng. Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cũng như nhận thức chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng thật sự trong sạch, vững mạnh.