Khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bác Ái năm 2022

Ngày 27-6, Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh khai mạc diễn tập Khu vực phòng thủ (KVPT) huyện Bác Ái. Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khai mạc diễn tập.

Tham dự còn có các đồng chí: Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đại tá Nguyễn Túy, Tổng đạo diễn kiêm trưởng Ban nội dung diễn tập tỉnh, Phó Chỉ huy trưởng- Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh; các đồng chí trong Ban nội dung, Ban đạo diễn của tỉnh và khung tập của huyện Bác Ái.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu tham dự diễn tập khu vực phòng thủ huyện Bác Ái.

Trong thời gian 2 ngày, cuộc diễn tập trải qua các giai đoạn chuyển LLVT vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; thực hành tác chiến phòng thủ.

Phát biểu khai mạc diễn tập, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đối với Ban chỉ đạo, đạo diễn bám sát kế hoạch điều hành, đạo diễn người tập thực hiện đúng thứ tự các nội dung theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Đối với khung tập huyện Bác Ái nghiên cứu, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng và Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Các lực lượng tham gia diễn tập phải tổ chức hiệp đồng chặt chẽ, chấp hành nghiêm nội dung, quy ước diễn tập; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, chấp hành nghiêm các quy định, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, trang bị kỹ thuật, tài liệu diễn tập. Diễn tập sát với thực tế địa phương, vận dụng linh hoạt các nguyên tắc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trong quá trình vận hành cơ chế và xử lý các tình huống. Tổ chức các nội dung thực binh và thực hành động viên quân dự bị huấn luyện phải đảm bảo đúng quy định.

Đồng chí Trần Quốc Nam, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu khai mạc diễn tập.

Qua diễn tập nhằm nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng; quản lý điều hành của chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; nâng cao khả năng hiệp đồng, hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng vũ trang địa phương, sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra.