Ninh Phước: Triển khai nhiệm vụ Quốc phòng – Quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 22-6, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình công tác Quốc phòng – Quân sự địa phương (QP-QSĐP) 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Trong 6 tháng đầu năm, cấp ủy đảng, chính quyền huyện Ninh Phước đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ QP-QSĐP và tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác QP-QSĐP. Công tác xây dựng thế trận lòng dân trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang huyện và quần chúng Nhân dân đối với nhiệm vụ QS-QPĐP. Công tác phối kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố quốc phòng – an ninh trong khu vực; công tác tuyển quân được tiến hành chặt chẽ đúng luật, bảo đảm chỉ tiêu và công tác huấn luyện được chuẩn bị và tổ chức chặt chẽ, chu đáo; tổ chức xây dựng, củng cố được 22 đầu mối lực lượng dân quân tự vệ; góp phần từng bước nâng cao khả năng, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quốc phòng – Quân sự địa phương 6 tháng cuối năm 2022

Triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, UBND huyện Ninh Phước tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tác QP-QSĐP; chú trọng xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ, xây dựng thế trận lòng dân, nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân vững chắc. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, Nhân dân và lực lượng vũ trang các cấp nâng cao về vị trí, vai trò của công tác QP-QSĐP; tập trung chỉ đạo và tổ chức diễn tập chiến đấu cho 2 xã Phước Hữu và Phước Hậu trong khu vực phòng thủ; triển khai thực hiện tốt các bước xét duyệt và tuyển chọn công dân nhập ngũ năm 2023…