Bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (lớp 2) năm 2022

Ngày 21-6, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh tổ chức bế mạc lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (lớp 2) năm 2022.

Lớp học có 82 học viên, khai giảng vào ngày 6-6. Trong quá trình tham gia học tập và luyện tập, 100% học viên chấp hành nghiêm kỷ luật, quy định, quy chế của lớp học; phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, nêu cao tinh thần tự giác, bố trí công việc để tham gia lớp học đầy đủ. Kết thúc khóa học, 100% học viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn để cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa học.

Đại tá Nguyễn Túy, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học cho các học viên.