Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh

Ngày 24-6, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong nhiệm kỳ qua, tuổi trẻ BĐBP tỉnh đã triển khai đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả phong trào thanh niên; các tổ chức cơ sở đoàn đã xây dựng, triển khai có hiệu quả nhiều mô hình: “Hũ gạo tình thương”, “Tay kéo biên phòng”, “Nói không với rác thải nhựa”, “Nâng bước em tới trường” và “Con nuôi đồn biên phòng”... Từ năm 2017 đến nay, Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh đã cử 20 lượt thanh niên tình nguyện tham gia chiến dịch “Hành quân xanh” hỗ trợ Nhân dân vùng đặc biệt khó khăn... Những kết quả trên đã góp phần vào sự nghiệp bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển của tỉnh, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh xuất sắc, đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực tiêu biểu”, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh.

Các đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp trên.

Trong nhiệm kỳ 2022-2027, Đại hội xác định tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm của người chỉ huy, cán bộ chính trị; đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức hoạt động của Đoàn, xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh toàn diện, ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ mới; thực sự là cánh tay đắc lực, đội hậu bị tin cậy của Đảng. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có ít nhất 1 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong BĐBP tỉnh đạt danh hiệu “Gương mặt trẻ tiêu biểu” cấp Bộ Tư lệnh BĐBP; giới thiệu từ 40-50 đoàn viên ưu tú để cấp ủy đảng xem xét, kết nạp vào Đảng; 100% chi đoàn cơ sở có ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên...

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp trên gồm 9 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.