Triển khai thí điểm hệ thống Tổng đài tự động phục vụ người dân, doanh nghiệp

Theo UBND tỉnh, bắt đầu từ ngày 1-7 đến hết ngày 31-8-2022, tỉnh sẽ chính thức triển khai thí điểm hệ thống Tổng đài tự động giải đáp ý kiến phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công tỉnh Ninh Thuận với đầu số 19008605.

Trong thời gian triển khai thí điểm hệ thống Tổng đài tự động, các sở, ngành, cơ quan chuyên môn và UBND các huyện, thành phố chủ động, tăng cường rà soát, cập nhật, chỉnh sửa nội dung thủ tục hành chính trên hệ thống tổng đài khi có công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, đảm bảo cơ sở dữ liệu trên hệ thống tổng đài phù hợp với thực tiễn tại địa phương; đồng thời tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến người dân, doanh nghiệp về hệ thống Tổng đài tự động được triển khai thí điểm trên địa bàn tỉnh, bảo đảm hiệu quả.