Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Ngày 22-6, UBND tỉnh ban hành Quyết định Công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, Tỉnh cấp độ 1; 7/7 huyện, thành phố: Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Nam, Thuận Bắc, Bác Ái, Phan Rang - Tháp Chàm cấp độ 1. Không có huyện, thành phố cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4. UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ cấp độ dịch, tổ chức áp dụng các biện pháp thích ứng, an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Giao Sở Y tế tổng hợp kết quả công bố cấp độ dịch quy mô xã, huyện, tỉnh báo cáo Bộ Y tế. Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật, công bố bản đồ cấp độ dịch chung của toàn tỉnh.

Trước đó, UBND tỉnh có Công văn số 2634/UBND-VXNV chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19. Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương hướng dẫn các địa phương và chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19, cụ thể: Đẩy mạnh tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho người từ 18 tuổi trở lên, hoàn thành tiêm đủ 2 mũi cho trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi trong tháng 8 năm 2022; tổ chức tiêm mũi 4 cho các đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Sử dụng kịp thời, hiệu quả số vắc xin phòng COVID-19 do Bộ Y tế phân bổ, tránh lãng phí. Bảo đảm đầy đủ thuốc chữa bệnh, sinh phẩm, vật tư, trang thiết bị cho công tác phòng, chống dịch và khám, chữa bệnh cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.