Công bố đơn giá xây dựng trên địa bàn tỉnh

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng (ĐGXD) trên địa bàn tỉnh.

Bộ ĐGXD công trình mới được UBND tỉnh ban hành là cơ sở để xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng của các dự án sử dụng vốn đầu tư công, vốn nhà nước ngoài đầu tư công, dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (dự án PPP) trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, công bố kèm theo quyết định là bộ ĐGXD công trình, bao gồm: Đơn giá dự toán phần xây dựng công trình; phần khảo sát xây dựng công trình; phần lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trình; phần lắp đặt máy và thiết bị công nghệ; phần thí nghiệm chuyên ngành xây dựng; phần sửa chữa và bảo dưỡng công trình xây dựng.

Các đơn vị thi công trình đường ven biển (xã Thanh Hải). Ảnh: Văn Nỷ

ĐGXD công trình quy định mức chi phí về vật liệu, lao động, máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác xây dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật). ĐGXD công trình được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy định về quản lý kỹ thuật, thi công, nghiệm thu; mức độ trang bị máy thi công, biện pháp thi công phổ biến và tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong xây dựng…

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 19-6-2022 và thay thế Quyết định số 40/2020/QĐ-UBND ngày 14-10-2020 của UBND tỉnh ban hành ĐGXD công trình trên địa bàn tỉnh.