Chủ động công tác phòng, chống dịch COVID-19

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, trong tuần qua, không có trường hợp mắc mới COVID-19 được cấp mã số, không có trường hợp tử vong do COVID-19.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, toàn tỉnh có có 2.936 người mắc COVID-19, trong đó có 7 trường hợp tử vong. So với cùng thời gian trước đó, số ca mắc giảm 45,9% (2.936/5.422 ca), tử vong giảm 86,3% (7/51 ca). Hiện nay, trên địa bàn tỉnh các cơ sở thu dung điều trị hiện tại không còn ca bệnh COVID-19. Kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các nhóm tuổi: Nhóm người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 1 đạt 121,6%, số tiêm mũi 2 đạt 116,3%, số tiêm mũi 3 đạt 90,4% (người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi đạt 117,9%, tiêm mũi 3 đạt 96,2%; người từ 65 tuổi trở lên đã tiêm 2 mũi đạt 115,5%, tiêm mũi 3 đạt 88%). Nhóm tuổi từ 12-17 tuổi đã tiêm mũi 1 đạt 114,3%, số tiêm mũi 2 đạt 103,2%. Nhóm tuổi từ 5-12 tuổi triển khai tiêm từ ngày 26-4-2022, đến nay đã tiêm mũi 1 cho 51.633 trẻ, đạt 69,6%; số trẻ đã tiêm mũi 2 là 10.255 trẻ, đạt 13,8%.

Cán bộ Trạm Y tế phường Thanh Sơn tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ Trường Mầm non 16 Tháng 4 (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Ảnh: P.N

UBND tỉnh chỉ đạo công tác giám sát, phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh trong giai đoạn mới; các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của các bộ, ngành liên quan và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Ngành Y tế cũng đã chủ động chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở điều trị COVID-19 tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện; kết hợp liên thông điều trị người nhiễm tại nhà, thông qua hoạt động điều phối, điều trị theo mô hình tháp 3 tầng; tổ chức theo dõi, điều chuyển phù hợp với tình hình dịch bệnh. Kết quả đánh giá theo quy mô xã, phường, thị trấn: Cấp độ 1 có 98,46% (64/65); cấp độ 2 có 1,54% (1/65), không có xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3, 4; 7/7 huyện, thành phố cấp độ 1, không có huyện ở cấp độ 2, 3, 4. Toàn tỉnh cấp độ 1. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tiếp tục trong trạng thái “bình thường mới”; công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện linh hoạt, đồng bộ, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.

Để chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian đến, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung, nhiệm vụ theo chỉ đạo của trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch trước diễn biến tình hình dịch bệnh. Tiếp tục triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 theo Kế hoạch số 6744/KH-UBND và Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 theo Kế hoạch số 1574/KH-UBND của UBND tỉnh. Duy trì thường xuyên công tác giám sát, xử lý dịch COVID-19 theo Công văn số 1997/UBND-VXNV và tiếp tục kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 đối với người nhập cảnh theo Công văn số 2175/UBND-VXNV của UBND dân tỉnh. Triển khai Kế hoạch số 2484/KH-UBND của UBND tỉnh về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn tỉnh năm 2022. Tổ chức rà soát, cập nhật số liệu dân cư trên địa bàn quản lý theo từng nhóm tuổi, để tiêm vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo đủ các mũi tiêm theo chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Y tế.

Ngành Y tế thường xuyên cập nhật, theo dõi sát tình hình, diễn biến dịch bệnh; nâng cao công tác giám sát và dự báo tình hình dịch. Chỉ đạo tăng cường năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở; chuẩn bị các phương án cụ thể về nhân lực, trang thiết bị, thuốc điều trị, sinh phẩm để ứng phó hiệu quả với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; đồng thời chỉ đạo các đơn vị chức năng trực thuộc Sở phối hợp với UBND các huyện, thành phố thực hiện tốt, hoàn thành mục tiêu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Cập nhật hướng dẫn của Bộ Y tế tham mưu phương án, kịch bản đáp ứng cho mọi tình huống, kể cả khi xuất hiện biến chủng mới lây lan nhanh, nguy hiểm hơn; thường xuyên cập nhật các quy định, hướng dẫn mới của trung ương về phòng, chống dịch, tham mưu cho tỉnh sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung bảo đảm việc thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan báo chí truyền thông, phối hợp với Sở Y tế và các địa phương tiếp tục đẩy mạnh truyền thông tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin trong phòng, chống dịch COVID-19 và các nội dung liên quan đến công tác tiêm chủng, nhất là lợi ích của việc tiêm mũi 3, tiêm cho trẻ em từ 5 đến 12 tuổi; Kế hoạch số 2484/KH-UBND của UBND tỉnh về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4) trên địa bàn tỉnh năm 2022 để đảm bảo hoàn thành tiến độ tiêm vắc xin trong quý II-2022; thực hiện việc tuyên truyền, thông tin rộng rãi đối tượng và thời gian triển khai để người dân nắm thông tin và tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng thời gian quy định của Bộ Y tế.