Ngành Y tế đẩy mạnh chuyển đổi số

Nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, góp phần xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số; hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận thông tin y tế để sử dụng các dịch vụ chất lượng, thời gian qua, ngành Y tế tỉnh đã tích cực thực hiện các giải pháp đẩy mạnh đầu tư, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, khám, chữa bệnh và đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Đồng chí Lê Vũ Chương, Giám đốc Sở Y tế cho biết: Toàn tỉnh hiện có 72 cơ sở KCB công lập, gồm: 5 bệnh viện tuyến tỉnh, 5 bệnh viện tuyến huyện và 6 phòng khám đa khoa khu vực thuộc trung tâm y tế các huyện, thành phố, 59 trạm y tế. Mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh và trung ương, cùng sự linh hoạt, chủ động trong công tác tham mưu và quản lý các nguồn thu, các cơ sở y tế, nhất là các cơ sở KCB tuyến tỉnh, huyện đã đầu tư, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào công tác quản lý. Hiện nay tất cả các cơ sở đều sử dụng thành thạo phần mềm quản lý văn bản TD.Office và sử dụng ký số hoàn toàn với các văn bản số theo quy định; sử dụng thành thạo phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; phần mềm kế toán, phần mềm kê khai thuế, hóa đơn điện tử. Tất cả các thủ tục hành chính thực hiện tại Sở Y tế đang thực hiện ở mức độ 4 và đang hoàn thiện việc số hóa các tài liệu giấy sang dữ liệu điện tử.

Bệnh nhân sử dụng thẻ khám bệnh thông minh khi đi khám bệnh tại tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Trong công tác KCB, các cơ sở trực thuộc Sở Y tế đã sử dụng 100% phần mềm Quản lý KCB, liên thông dữ liệu, giám định bảo hiểm y tế. Cập nhật, nâng cấp phần mềm Hệ thống thông tin bệnh viện mức độ 2. Triển khai thực hiện phần mềm Thống kê y tế điện tử, các phần mềm đánh giá chất lượng bệnh viện, đánh giá bệnh viện an toàn...; ứng dụng CNTT trong công tác giám sát, truy vết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Đang triển khai hệ thống phần mềm Quản lý KCB VNPT-HIS và các phần mềm khác như: Nhận dữ liệu hệ thống tin giám định bảo hiểm y tế; hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hệ thống quản lý sức khỏe, phục hồi chức năng người khuyết tật và quản lý phòng khám an toàn. Riêng Bệnh viện Đa khoa tỉnh ngoài việc triển khai các phần mềm trên, đã triển khai CNTT y tế thông minh tại bệnh viện như: Thẻ khám bệnh thông minh, tích hợp thanh toán điện tử không dùng tiền mặt; bệnh án điện tử; hóa đơn điện tử...

Đồng chí Lê Vũ Chương cho biết thêm: Theo quy định tại Thông tư số 54/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành “Bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh”, các cơ sở KCB phải đáp ứng 8 tiêu chí về CNTT như: Hạ tầng thông tin; phần mềm quản lý điều hành, phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện, phần mềm hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh, phần mềm hệ thống thông tin xét nghiệm; phần mềm bệnh án điện tử; phí chức năng và bảo mật và an toàn thông tin. Thời gian qua, các cơ sở y tế đã rất nỗ lực, tích cực, tuy nhiên, theo kết quả khảo sát tại 12 cơ sở KCB cho thấy, về hạ tầng thông tin, chỉ có 1/12 cơ sở đạt mức 5 theo Bộ tiêu chí; 1/12 cơ sở đạt mức 3; 10/12 cơ sở đạt mức 1. Đối với phần mềm quản lý điều hành có 12/12 đơn vị được trang bị ở mức cơ bản như: Các phần mềm quản lý tài chính - kế toán, quản lý tài sản, trang thiết bị và quản lý nhân lực. Đối với phần mềm hệ thống thông tin bệnh viện, chỉ có 1/12 đơn vị đạt mức 6; 1/12 đơn vị đạt mức 3; 8/12 đơn vị đạt mức 2 và 2/12 đơn vị đạt mức 1... Thời gian tới, ngành Y tế sẽ tiếp tục nỗ lực, thực hiện các giải pháp nhằm hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe, phòng bệnh dựa trên các công nghệ số; ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở KCB, góp phần cải cách hành chính, giảm tải bệnh viện, xa hơn nữa là hình thành các bệnh viện thông minh.

Phấn đấu đến năm 2025, 100% thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực y tế được thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Trên lĩnh vực quản lý KCB, 100% cơ sở KCB trên địa bàn Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, trung tâm y tế huyện chấp nhận thanh toán dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt. Ít nhất 90% người dân trên địa bàn tỉnh có Hồ sơ sức khỏe điện tử; các bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế huyện, thành phố đạt mức 6 về ứng dụng CNTT theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT của Bộ Y tế. Trên 50% cơ sở KCB triển khai tư vấn KCB từ xa; 100% trạm y tế xã, phường đều được quản lý trên môi trường số; 100% cơ sở KCB thực hiện phần mềm thống kê y tế điện tử.

Giai đoạn 2026-2030, ngành Y tế ứng dụng nền tảng y tế quốc gia tích hợp kho dữ liệu y tế số nhằm đáp ứng hình thành hệ thống y tế thông minh với 3 trụ cột chính là: Hệ thống phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe thông minh, Hệ thống khám bệnh, chữa bệnh thông minh và Hệ thống quản trị y tế thông minh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tăng sự tin tưởng của người dân, doanh nghiệp khi sử dụng các dịch vụ y tế. Trong đó, 100% cơ sở dữ liệu của ngành được quản lý trên môi trường số và liên thông với cơ sở dữ liệu, thông tin quốc gia; 100% cơ sở y tế có bộ phận KCB từ xa; 100% người dân trên địa bàn tỉnh có Hồ sơ sức khỏe điện tử. Trên 90% bệnh viện tuyến tỉnh, trung tâm y tế huyện, thành phố đạt mức 7 về ứng dụng CNTT tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư số 54/2017/TT-BYT.