Hoạt động các sở, ngành, địa phương

* Theo báo cáo của Công ty Điện lực Ninh Thuận, tính đến cuối tháng 5, đơn vị đã thực hiện 302,641 triệu kWh điện thương phẩm, tăng 6,75% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 39,30% so với kế hoạch năm 2022. Chỉ tiêu năng suất lao động theo điện thương phẩm thực hiện đạt 578.663 kWh/người, đạt 39,6% so với kế hoạch Tổng công ty giao năm 2022. Ngoài ra, đơn vị đã thực hiện tiết kiệm được 7.152.437 kWh, tương đương 2,36% sản lượng điện thương phẩm. Doanh thu đạt 566,245 tỷ đồng, tăng 7,35% so với cùng kỳ, đạt 39,01% so với kế hoạch được giao; lợi nhuận đạt 17,478 tỷ đồng. Công ty đáp ứng mục tiêu đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định; chất lượng điện năng đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nhân viên Điện lực tỉnh khẩn trương thi công lưới điện để phục vụ khách hàng. Ảnh: Văn Nỷ

* Tính đến đầu tháng 6, dư nợ xấu tín dụng trên địa bàn tỉnh còn 230 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,68% so với tổng dư nợ, tăng 0,1% so với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2021. Cụ thể, dư nợ xấu ở nhóm ngân hàng thương mại nhà nước: 122 tỷ đồng, chiếm 53,32% trong tổng nợ xấu, tăng 0,19% so với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2021; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần: 75 tỷ đồng, chiếm 32,78% trong tổng nợ xấu, giảm 0,02% so với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2021; Ngân hàng Chính sách xã hội: 31 tỷ đồng, chiếm 13,55% trong tổng nợ xấu, tăng 0,02% so với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2021. Các Quỹ tín dụng nhân dân số dư nợ xấu: 0,8 tỷ đồng, chiếm 0,35% trong tổng nợ xấu, tăng 0,17% so với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2021.

Nhân viên Ngân hàng Sacombank nhiệt tình tư vấn khách hàng. Ảnh: Văn Nỷ

* Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, tính đến cuối tháng 5-2022, danh sách các đơn vị trên địa bàn tỉnh còn nợ BHXH, BHYT, BHTT, BHTNLĐ-BNN, với số tiền gần 10,1 tỷ đồng. Trong đó Tp. Phan Rang-Tháp Chàm có 38 đơn vị còn nợ số tiền 7,81 tỷ đồng; Ninh Sơn còn 3 đơn vị nợ 391 triệu đồng; Ninh Hải còn 4 đơn vị nợ 606,1 triệu đồng; Ninh Phước còn 4 đơn vị nợ 601,67 triệu đồng; Thuận Nam còn 2 đơn vị nợ 552,48 triệu đồng và huyện Thuận Bắc còn 1 đơn vị nợ 132,26 triệu đồng. Điển hình một số đơn vị có tiền nợ cao như: Công ty CP Tư vấn-Thiết kế Xây dựng Ninh Thuận còn nợ 801.126.524 đồng; Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường Ninh Thuận còn nợ 687.590.555 đồng; Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Hoàng Nhân còn nợ 522.644.265 đồng; Công ty TNHH Tư vấn thiết kế và Xây dựng Thiên Phúc còn ợ 326.960.186 đồng; Công ty TNHH MTV Xây dựng-Khai khoáng Tùng An còn nợ 309.269.906 đồng.