Công bố dịch COVID-19 tỉnh cấp độ 1; toàn tỉnh đã tiêm 1.334.125 liều vắc xin phòng COVID-19

Ngày 31-5, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công bố kết quả đánh giá cấp độ dịch COVID-19 quy mô cấp huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, toàn tỉnh cấp độ 1; 7/7 huyện, thành phố (Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Nam, Thuận Bắc, Bác Ái, Tp.Phan Rang - Tháp Chàm) cấp độ 1. Không có huyện, thành phố cấp độ 2, cấp độ 3, cấp độ 4. UBND tỉnh giao Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương căn cứ cấp độ dịch, tổ chức áp dụng các biện pháp thích ứng, an toàn phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Về tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, đến ngày 30-5, toàn tỉnh đã tiêm được toàn tỉnh đã tiêm được 1.334.125 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, mũi 1 được 529.665 liều; mũi 2 được 464.324 liều; mũi bổ sung được 156.017 liều và mũi tăng cường 184.119 liều. Trong tổng số mũi tiêm trên, tiêm cho trẻ 5 đến 11 tuổi được 39.554 liều; tiêm cho trẻ 12 đến 17 tuổi 119.907 liều (mũi 1 được 62.147 liều, mũi 2 được 57.760 liều).