Tình trạng bò thả rong dẫm đạp cây trồng

Ngày 22-5, chạy dọc tuyến đường ven biển từ xã Cà Ná đến xã Phước Diêm (Thuận Nam), chúng tôi ghi nhận đàn bò thả rong khoảng 10 con vừa dẫm đạp trên dải phân cách trồng cây cảnh để gặm cỏ và cây dương sỉ vừa gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Theo nhiều người dân cho biết, đàn bò này thường xuyên xuất hiện trên đọan đường này.

Đàn bò thả rong trên dãi phân cách, dẫm đạp cây trồng.

Đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng quan tâm xử lý tình trạng bò thả rong trên đường giao thông để đảm bảo ATGT cho người dân; đồng thời bảo vệ, chăm sóc cây cảnh, nhằm tạo cảnh quan đẹp cho tuyến đường này để góp phần phát triển du lịch của tỉnh.