Không đặt tượng cá nhân, công trình tưởng niệm cá nhân tại nghĩa trang liệt sĩ

Đó là nội dung Công văn số 2137/UBND-VXNV ngày 20-5-2022 của UBND tỉnh vừa ban hành. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị có liên quan, UBND các huyện, thành phố quán triệt, tuyên truyền thực hiện nghiêm chủ trương của Ban Bí thư “không đặt tượng cá nhân hay công trình tưởng niệm cá nhân khác tại nghĩa trang liệt sĩ, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, thể hiện sự tôn vinh, tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, tạo sự thống nhất, đồng bộ trong quy hoạch, quản lý nghĩa trang trên toàn quốc”. Kịp thời phát hiện và xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm chủ trương nêu trên theo quy định.

Một góc công trình ghi công các anh hùng liệt sĩ tỉnh. Ảnh: Văn Nỷ

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý công trình ghi công liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ bảo đảm trang nghiêm, khang trang, sạch đẹp, phù hợp với phong tục, tập quán của từng địa phương; tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ; thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm sóc, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích lịch sử, công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn, nhất là vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong Nhân dân về chủ trương trên tại các buổi sinh hoạt khu dân cư, sinh hoạt các tổ chức chính trị - xã hội; tích cực phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia đóng góp ý kiến hoàn thiện các đề án quy hoạch, quản lý xây dựng nghĩa trang liệt sĩ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, huy động nguồn lực xã hội xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” các cấp để thực hiện chăm lo cho các gia đình chính sách và thực hiện hoạt động chỉnh trang, tu bổ các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh theo quy định…