Thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022

Ngày 19-5-2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 2125/UBND-VXNV về việc tăng cường thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá và hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022 với những yêu cầu cụ thể như sau:

1. Các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong phạm vi lĩnh vực phụ trách, thực hiện một số nội dung sau:

- Tăng cường công tác tuyên truyền các quy định của Luật phòng, chống tác hại (PCTH) thuốc lá theo đúng nội dung khuyến cáo của Bộ Y tế tại văn bản nêu trên.

- Đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hoạt động hàng năm; đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ của cơ quan, đơn vị.

- Chỉ đạo treo biển cấm hút thuốc lá tại địa điểm cấm hút thuốc như nơi làm việc, cơ sở y tế, trường học, khách sạn, nhà hàng và địa điểm khác theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Luật PCTH thuốc lá.

- Có hình thức động viên, khen thưởng cá nhân, tổ chức thực hiện tốt công tác PCTH thuốc lá.

2. Sở Y tế:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, các cơ quan báo chí tổ chức tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc lá, thuốc lào, thuốc lá điện tử đối với sức khỏe; đưa tin các tấm gương điển hình về bỏ thuốc và vận động mọi người không hút thuốc tại cộng đồng; treo băng rôn khẩu hiệu tại các trục đường chính, nơi tập trung đông người như chợ, trường học, bến xe, bến tàu… để tuyên truyền hưởng ứng ngày Thế giới không thuốc lá 31/5/2022 và Tuần lễ Quốc gia không khói thuốc lá 25 - 31/5/2022.

- Phối hợp cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền về chủ đề ngày Thế giới không thuốc lá, Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuân thủ quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc, nhà hàng, trên các phương tiện giao thông công cộng và các địa điểm theo quy định của Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá.

- Làm đầu mối, tham mưu thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình PCTH thuốc lá.

- Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hoặc lồng ghép việc kiểm tra thực hiện Luật phòng, chống tác hại thuốc lá vào chương trình, kế hoạch kiểm tra của các cơ quan, đơn vị theo quy định tại Nghị định số 177/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

- Sử dụng đúng quy định và có hiệu quả kinh phí do Quỹ Phòng, chống tác hại thuốc lá hỗ trợ cho tỉnh; đảm bảo việc triển khai hoạt động PCTH thuốc lá được sâu rộng, hiệu quả.

- Tham mưu việc chỉ đạo, thực hiện, tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022 trên địa bàn tỉnh theo đúng nội dung hướng dẫn của Bộ Y tế tại văn bản nêu trên.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục cho học sinh, sinh viên, cán bộ, nhân viên trong ngành Giáo dục về các quy định pháp luật trong PCTH thuốc lá và phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá; thông qua học sinh tuyên truyền đến các bậc phụ huynh thực hiện không hút thuốc lá. Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh xây dựng mô hình “Trường học không khói thuốc lá”.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, thường xuyên thông tin đăng tải đầy đủ các nội dung tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTH thuốc lá và phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện quy định cấm quảng cáo các sản phẩm thuốc lá và việc không đưa thông tin quảng cáo, khuyến mại và tài trợ của các cơ quan sản xuất, kinh doanh thuốc lá trên báo chí, các trang mạng thông tin và xuất bản phẩm; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, tuyên truyền để đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng sản phẩm thuốc lá và quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, đặc biệt về chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5 và Tuần lễ Quốc gia không thuốc lá 25-31/5.

5. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Đưa nội dung tiêu chí môi trường “Không khói thuốc lá” vào chương trình xây dựng nếp sống văn hóa, tuyên truyền, vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa không mời và không sử dụng các sản phẩm thuốc lá; đưa nội dung tuyên truyền pháp luật về PCTH thuốc lá và phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá trên các hình ảnh văn hóa, nghệ thuật và hoạt động thể thao, lễ hội; xây dựng các địa điểm du lịch “Không khói thuốc lá”.

- Chỉ đạo, lồng ghép phong trào xây dựng Làng văn hóa - Sức khỏe với xây dựng cộng đồng dân cư không có người hút thuốc lá, thuốc lào; Lồng ghép nội dung phòng chống tác hại của thuốc lá vào hương ước, quy ước tại thôn, làng, khu dân cư; đưa quy định về việc hạn chế hoặc không hút thuốc trong các đám cưới, đám tang, lễ hội trên địa bàn dân cư.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận:

- Phối hợp với Sở Y tế tăng cường các hoạt động tuyên truyền Luật phòng chống tác hại của thuốc lá, tác hại của thuốc lá/thuốc lào/thuốc lá điện tử đối với sức khỏe; phổ biến kiến thức về tác hại của thuốc lá.

- Giới thiệu các tấm gương điển hình về bỏ thuốc và vận động mọi người bỏ thuốc tại cộng đồng; các mô hình cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các quy định của Luật Phòng chống tác hại thuốc lá.

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị có liên quan tăng cường thực thi Luật phòng chống tác hại thuốc lá và triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá 31/5, Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5/2022 tại địa phương theo đúng quy định hiện hành.

- Đưa nội dung PCTH thuốc lá vào kế hoạch hàng năm của Ủy ban nhân dân các cấp, đưa nội dung PCTH thuốc lá vào hương ước, quy ước tại thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố.