Kế hoạch phối hợp tổ chức Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022 - Cúp Báo Ninh Thuận

Thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022),

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Báo Ninh Thuận xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022 – Cúp Báo Ninh Thuận, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

- Nhằm thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước; kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2022);

- Động viên, khuyến khích, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao nói chung, bộ môn bóng bàn nói riêng trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu:

- Công tác phối hợp chặt chẽ, khoa học, nêu cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo việc tổ chức Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022 – Cúp Báo Ninh Thuận diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

- Tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của tỉnh và Bộ Y tế.

II. NỘI DUNG

1. Tên giải:

Giải Bóng bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2022 – Cúp Báo Ninh Thuận.

2. Đối tượng tham dự:

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

- Các Câu lạc bộ bóng bàn đang hoạt động trong tỉnh.

- Vân động viên là người đang sinh sống, làm việc tại tỉnh Ninh Thuận.

- Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký tham gia thi đấu cho 01 đơn vị.

3. Nội dung thi đấu: 11 nội dung

a) Giải đồng đội nam (Không phân biệt nâng cao – phong trào)

b) Giải phong trào dành cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, gồm 04 nội dung:

+ Đơn nam;

+ Đơn nữ;

+ Đôi nam;

+ Đôi nam – nữ.

b) Giải phong trào mở rộng, gồm 04 nội dung:

+ Đơn nam;

+ Đơn nữ;

+ Đôi nam;

+ Đôi nam – nữ.

c) Giải nâng cao: Gồm 02 nội dung:

+ Đơn nam;

+ Đơn nữ.

4. Cơ cấu giải thưởng:

Ban Tổ chức trao giải thưởng cho mỗi nội dung thi đấu như sau:

- Cúp, huy chương và tiền thưởng cho giải nhất;

- Cờ, huy chương và tiền thưởng cho giải nhì;

- Cờ, huy chương và tiền thưởng cho giải ba;

- Cờ và tiền thưởng cho giải khuyến khích.

5. Thời gian:

- Thời gian nộp hồ sơ chậm nhất đến 15 giờ ngày 09/6/2022.

- Thời gian họp bốc thăm, xếp lịch thi đấu: 8g00 ngày 14/6/2022 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh. Ban Tổ chức mời các trưởng đoàn, huấn luyện viên dự họp (thay cho giấy mời).

- Khai mạc giải: Vào lúc 7g30 ngày 18/6/2022

- Thời gian thi đấu: Từ ngày 16/6 đến ngày 19/6/2022.

6. Địa điểm:

Tại Nhà tập đa môn – Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh, địa chỉ: Số 122, đường 21 tháng 8, thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

7. Thành phần Ban Tổ chức Giải:

- Ông Nguyễn Văn Hòa, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

- Ông Dương Ái Quân, Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận - Đồng Trưởng ban;

- Ông Trần Thế Hải, Giám đốcTrung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao - Phó Trưởng ban;

- Ông Lê Xuân Quang, Phó Tổng Biên tập Báo Ninh Thuận - Phó Trưởng ban;

- Ông Phan Đức Cường, Trưởng Phòng Quản lý Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch – Thành viên;

- Ông Tạ Duy Ánh, Chánh Thanh tra Sở Văn hóa, thể thao và du lịch – Thành viên;

- Ông Ngô Châu Hưng, Chuyên viên Phòng Quản lý Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa, thể thao và du lịch – Thành viên;

- Bà Phan Thị Mười, Trưởng Phòng Hành chính – Trị sự, Báo Ninh Thuận - Thành viên;

- Ông Nguyễn Xuân Bính, Phó Phòng Phóng viên, Báo Ninh Thuận - Thành viên;

- Ông Võ Quang Minh, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao - Thành viên;

- Ông Nguyễn Quang Sơn, Trưởng Phòng TĐTDTT, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao – Thành viên;

- Bà Phù Ái Linh, Trưởng Phòng HCTH, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao - Thành viên;

- Bà Trần Thụy Huyền Trang, Kế toán Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao - Thành viên;

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Xây dựng và triển khai Điều lệ Giải đến các đơn vị, địa phương.

- Tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ các đơn vị đăng ký tham dự.

- Phát hành Giấy mời Đại biểu dự khai mạc, bế mạc.

- Làm công tác tổ chức khai mạc và bế mạc Giải.

- Thực hiện công tác chuyên môn trong quá trình tổ chức Giải.

- Chịu trách nhiệm về kinh phí tổ chức (Ngoài các nội dung do Báo Ninh Thuận đảm trách)

- Đảm bảo cơ sở vật chất (Sân thi đấu, trang thiết bị, dụng cụ, bảng tên đơn vị, bóng thi đấu... ) phục vụ công tác tổ chức.

- Thực hiện công tác bảo vệ, phục vụ, vệ sinh, y tế, giữ xe...

- Chịu trách nhiệm kinh phí bồi dưỡng Ban Tổ chức Giải thuộc thành phần Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

2. Báo Ninh Thuận:

- Chịu trách nhiệm thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền cổ động trực quan (Phông trang trí khai, bế mạc; băng rôn, phướn... tuyên truyền tại các trục đường chính)

- Phát biểu khai mạc Giải.

- Phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phục vụ, tiếp đón Đại biểu.

- Đảm bảo kinh phí phục vụ các nội dung: Cờ lưu niệm, Cúp, cờ giải, huy chương và giải thưởng.

- Chịu trách nhiệm kinh phí bồi dưỡng Ban Tổ chức Giải thuộc thành phần Báo Ninh Thuận.