Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19

Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa phân bổ 86.400 liều vắc xin phòng COVID-19 Moderna trẻ em cho tỉnh. UBND tỉnh có Công văn số 1974/UBND-VXNV về Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất là nhóm đối tượng trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.

Theo đó, Chủ tịch UBND giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành phố tiếp tục chủ động báo cáo, đề xuất Bộ Y tế cấp đủ, kịp thời nhu cầu vắc xin COVID-19 tiêm cho người dân trên địa bàn tỉnh; thực hiện quy trình tiếp nhận, bảo quản và phân bổ vắc xin cho các huyện, thành phố đảm bảo an toàn, hiệu quả, đúng quy định; đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho nhóm đối tượng trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi theo tiến độ cung cấp vắc xin của Bộ Y tế, tránh lãng phí vắc xin; tiếp tục tham mưu triển khai kế hoạch tiêm vắc xin COVID-19 các liều bổ sung, nhắc lại cho từng nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; thực hiện “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng COVID19 và triển khai xác nhận “Hộ chiếu vắc xin” theo chỉ đạo của Bộ Y tế.

Nhân viên y tế Tp.Phan Rang-Tháp Chàm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ảnh: Văn Nỷ

Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhất là cho nhóm đối tượng trẻ em từ 05 tuổi đến dưới 12 tuổi trên địa bàn quản lý theo tiến độ cung cấp vắc xin của ngành Y tế đảm bảo an toàn, hiệu quả, tránh lãng phí vắc xin.