Tin vắn

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, vừa quyết định phân bổ kinh phí xây tặng 3 căn Nhà Đại đoàn kết, trị giá 50 triệu đồng/nhà cho hộ nghèo, cận nghèo thật sự khó khăn về nhà ở tại xã Nhị Hà (Thuận Nam), với tổng số tiền 150 triệu đồng từ nguồn kinh phí Quỹ “Vì người nghèo tỉnh”, do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh hỗ trợ.