Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm việc với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Ngày 19-4, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh có buổi làm việc với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh về tình hình xây dựng, quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết của tỉnh và của Hội. Tham dự có đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Chamaléa Thị Thủy, UVTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, một số ban, ngành liên quan.

Thời gian qua, Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh đã bám sát chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Tỉnh ủy, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, cụ thể hóa thành kế hoạch, chương trình công tác sát với yêu cầu, nhiệm vụ, thực tiễn công tác hội; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021 đề ra; đồng thời tổ chức thành công đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Phương thức hoạt động có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết của tỉnh, của hội được tổ chức nghiêm túc, với các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn, góp phần quan trọng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, hội viên, phụ nữ. Các phong trào, chương trình hoạt động được triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, sức thu hút hội viên ngày càng đi vào chiều sâu. Đặc biệt, các cấp hội đã cùng cả hệ thống chính trị tích cực tham gia phòng, chống dịch COVID-19, góp phần bảo vệ sức khỏe Nhân dân, khôi phục phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện tốt, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy và HĐND các cấp chiếm tỷ lệ cao...

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: U.T

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những thành tích đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đoàn Hội LHPN tỉnh thời gian qua; phân tích, chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm yêu cầu Đảng đoàn hội khắc phục nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh một số vấn đề: Đảng đoàn Hội tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả phương thức hoạt động nhằm phát huy vai trò lãnh đạo và sinh hoạt, tạo sức hút, tập hợp hội viên. Tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027, lồng ghép với các chương trình, mục tiêu của hội với các nghị quyết chuyên đề của tỉnh, trong đó, lưu ý nắm được cốt lõi, yêu cầu của nghị quyết, xác định vai trò của hội từ đó ban hành các chương trình, kế hoạch để triển khai thực hiện hiệu quả. Rà soát, ban hành quy chế, chương trình phối hợp với chính quyền các cấp, ngành liên quan để nâng cao chất lượng, phát huy vai trò của tổ chức hội. Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong nội bộ… nhằm phát huy vai trò, sức mạnh của Đảng đoàn h, lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả hoạt động, phong trào công tác hội, đóng góp quan trọng thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.