Ý kiến tâm huyết với quê hương Ninh Thuận

* Ông Trịnh Minh Hoàng, Bí thư Huyện ủy Ninh Hải: Phát huy tiềm năng kinh tế biển, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững

Nhìn lại sự phát triển của tỉnh trong những năm qua, tôi thấy thật vinh dự, tự hào. 30 năm vượt qua bao khó khăn, thử thách, nhưng với sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; sự chung sức, đồng lòng của các thế hệ cán bộ và Nhân dân trong tỉnh, có thể thấy rõ sự phát triển vượt bậc từ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng-an ninh đạt được những thành tựu rất quan trọng. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao về mọi mặt. Công tác xây dựng nông thôn mới đã đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Điện, đường, trường, trạm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu ăn ở, đi lại, sinh hoạt, học tập, trị bệnh, vui chơi, giải trí của người dân. Nhiều chủ trương, chính sách đầu tư đã mở hướng để người dân vươn ra biển và làm giàu từ biển. Từ đó, Nhân dân càng tin tưởng, phấn khởi hơn với công cuộc đổi mới của Đảng. Những thành tựu của Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh đạt được từ khi tái lập tỉnh đến nay đã tạo được nền tảng quan trọng, tạo thế và lực mới trong những năm tiếp theo.

Là địa phương có tiềm năng, lợi thế về biển, thời gian đến, huyện sẽ tập trung khai thác tối đa tiềm năng lợi thế kinh tế biển và du lịch, tiếp tục xây dựng Ninh Hải trở thành trung tâm động lực về phát triển kinh tế biển của tỉnh, thật sự mạnh từ biển, giàu từ biển. Đồng thời, mong muốn tỉnh ta sẽ chú trọng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn hơn nữa, đẩy mạnh các cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp, du lịch và nhất là kinh tế biển, nhằm tạo giá trị nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

* Trung tá Nguyễn Thế Ngàn, Trưởng phòng Công tác Đảng và Công tác chính trị (Công an tỉnh): Bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Khi mới tái lập tỉnh, tỉnh ta còn gặp nhiều khó khăn, tiềm lực phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) còn nhiều hạn chế, an ninh trật tự có thời điểm diễn biến phức tạp. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, nhất là thời gian gần đây, diện mạo của tỉnh đã có nhiều thay đổi tích cực, toàn diện, cả thành thị và nông thôn. Tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là về phát triển kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch đã được nhận diện, đánh giá và khai thác đúng mức; thu hút đầu tư các thành phần kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực; hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật được tập trung đầu tư, nâng cấp đồng bộ, theo hướng hiện đại; nhiều khu đô thị mới hình thành tạo thêm không gian mới, diện mạo mới; tình hình an ninh trật tự được bảo đảm, trật tự, kỷ cương xã hội được giữ vững.

Trong tình hình hiện nay, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động, ảnh hưởng đến quá trình triển KT-XH. Tuy nhiên với mục tiêu phát triển kinh tế nhanh, bền vững, tiếp tục nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của Nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi tin tưởng và mong muốn tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều chủ trương, chính sách phát triển đúng với tiềm năng, lợi thế đã xác định; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự nhằm bảo đảm cuộc sống bình yên cho Nhân dân và phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển KT-XH, để sớm đưa tỉnh ta đạt mức thu nhập bình quân thuộc nhóm trung bình cao của cả nước.