Đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm 2022

Ngày 2-3-2022, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Công văn số 828/UBND-KTTH giao Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 8-2-2022 của Thủ tướng Chính phủ về đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tiếp tục quán triệt và thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các biện pháp tăng cường trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); trong đó:

Tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, từ những kinh nghiệm đã có, chủ động theo dõi, bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã đề ra theo các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, trong đó có Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11-10-2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” và các chỉ thị, công điện, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm từng bước nhanh chóng mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt động KT-XH, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra của năm 2022.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện thần tốc Chiến dịch tiêm vắc xin mùa Xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả và đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Một góc Tp.Phan Rang-Tháp Chàm.

Khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, nhiệm vụ tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30-1-2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển KT-XH; Chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng đối với các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các nhiệm vụ phải thực hiện trong quý I-2022.

Tập trung hoàn chỉnh dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình tại kỳ họp chuyên đề; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo hằng tháng theo Quy chế làm việc của UBND tỉnh; chủ động tham mưu UBND tỉnh những công việc cần chỉ đạo triển khai thực hiện thuộc ngành, lĩnh vực đơn vị, địa phương phụ trách.

Tiếp tục tập trung rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, một số vướng mắc, bất cập trong triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật để tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ. Tiếp thu ý kiến góp ý, kiến nghị của các hội, hiệp hội, doanh nghiệp để tháo gỡ ngay các vướng mắc, rào cản trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật nhằm cải thiện thực chất môi trường đầu tư kinh doanh.

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư của người dân và doanh nghiệp.

Khẩn trương phân khai chi tiết dự toán, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm 2022; trong đó, ưu tiên xử lý sớm thủ tục hoàn ứng trước kế hoạch, chi trả đền bù giải phóng mặt bằng; giao sớm kế hoạch đầu tư công cho các dự án khởi công mới đã có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư để có cơ sở đẩy nhanh tiến độ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định đầu tư các dự án.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, gian lận xuất xứ hàng hóa.

Tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao để thực hiện Dự án chuyển đổi số, chính quyền điện tử và đô thị thông minh tỉnh; đồng bộ hóa các hệ thống thông tin trong quá trình triển khai xây dựng chính quyền điện tử giữa cơ quan Đảng và Nhà nước. Đồng thời, tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động trực tuyến, ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực đời sống KT-XH...