Tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng

Hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022) và đón mừng Xuân mới Nhâm Dần 2022, ngày 26/1, Thư viện tỉnh Bắc Giang tổ chức trưng bày gần 100 đầu báo, sách, tài liệu được sưu tầm, lưu trữ từ năm 1973 đến nay, viết về Đảng Cộng sản Việt Nam qua các thời kỳ lịch sử.

Gần 100 đầu báo của các tỉnh và Trung ương, sách, tài liệu tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, đa dạng như: Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; những mốc son chói lọi của Đảng qua 92 năm thành lập, xây dựng và trưởng thành; những thắng lợi vĩ đại và thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; tuyên truyền về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; khẳng định chủ nghĩa xã hội là mục tiêu, lý tưởng của Đảng Cộng sản và nhân dân Việt Nam; đi lên chủ nghĩa xã hội là yêu cầu khách quan, là con đường tất yếu của cách mạng Việt Nam.

Người dân đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử tại buổi trưng bày.

Qua đó cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh vượt qua khó khăn, thách thức, chung sức, đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, khôi phục, duy trì và phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định vai trò, uy tín, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong suốt chặng đường cách mạng Việt Nam 92 năm qua; những thắng lợi vĩ đại và những thành tựu to lớn của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tầng lớp nhân dân đến tham quan, tìm hiểu về lịch sử tại buổi trưng bày.

Hoạt động trưng bày diễn ra đến hết ngày 10/2/2022 (kể cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật và những ngày Tết Nguyên đán).

Theo TTXVN/Báo Tin tức