Huyện ủy Ninh Phước: Triển khai nhiệm vụ xây dựng Đảng năm 2022

Ngày 12-1, Huyện ủy Ninh Phước tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Trong năm 2021, mặc dù ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và trong điều kiện còn khó khăn, song với sự đoàn kết, cố gắng của các cấp ủy, chính quyền trong công tác xây dựng Đảng đã thực hiện đạt được nhiều kết quả tích cực. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy bằng nhiều hình thức phù hợp, thích ứng, an toàn, hiệu quả trong điều kiện dịch COVID-19. Tiếp tục thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; hoàn thành 12/12 Nghị quyết chuyên đề của Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Thực hiện tốt công tác giới thiệu, thỏa thuận điều động, bổ nhiệm, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng; kết nạp được 102 đảng viên mới, đạt 102% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao. Qua đánh giá, xếp loại, có 93,88% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 12,49% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Lãnh đạo Huyện ủy Ninh Phước trao giấy khen cho các TCCSĐ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2021.

Triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022, Huyện ủy Ninh Phước yêu cầu cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ) và chất lượng đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; lãnh đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND và UBND; đẩy mạnh công tác dân vận; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có đủ phẩm chất, năng lực và uy tin, ngang tầm nhiệm vụ. Phấn đấu trong năm 2022 có 80% TCCSĐ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% TCCSĐ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; kết nạp mới 102 đảng viên…

Dịp này, Ban Thường vụ Huyện ủy Ninh Phước đã tặng Giấy khen cho 8 TCCSĐ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu năm 2021; 7 TCCSĐ kết nạp đảng viên vượt chỉ tiêu năm 2021; 1 TCCSĐ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch, vững mạnh” và 1 đảng viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2017-2021). Huyện ủy cũng trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng” do Ủy ban Kiểm tra Trung ương tặng cho 2 đảng viên có nhiều thành tích đóng góp trên lĩnh vực công tác này.