Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1662/QĐ-TTg ngày 4-10-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh để quản lý, bảo vệ và phát triển diện tích rừng phòng hộ, đặc dụng ven biển theo hướng bền vững, bảo vệ tài nguyên rừng đáp ứng mục đích kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.

Theo đó, tỉnh đặt mục tiêu từ nay đến năm 2030, quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả diện tích rừng vùng ven biển hiện có, đặc biệt là đối với diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng sản xuất là rừng tự nhiên vùng ven biển; giao khoán bảo vệ rừng phòng hộ và đặc dụng khoảng 6.500 ha; trồng mới 200 ha rừng phòng hộ chắn gió, chắn cát bay trên đất cát, đồi núi đá ven biển kết hợp khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên rừng phòng hộ 1.500 ha. Đồng thời thực hiện nâng cấp 420 ha rừng trồng phòng hộ có mật độ thấp. Đặc biêt, trong thời gian tới, tỉnh sẽ trồng thêm một triệu cây phân tán để góp phần tăng tỷ lệ che phủ rừng, chống sa mạc hóa và sạt lở vùng ven biển.

Một góc Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa (Ninh Hải). Ảnh: Văn Nỷ

Để hoàn thành mục tiêu trên, tỉnh sẽ xây dựng đổi mới các cơ chế, chính sách nhằm huy động đa dạng các nguồn lực cho phát triển lâm nghiệp gắn với giảm nghèo bền vững ở các vùng ven biển đặc biệt khó khăn. Tỉnh khuyến khích các hình thức liên kết với hộ dân để phát triển rừng ven biển, kết hợp với các mô hình nuôi trồng thủy sản theo hướng sinh thái bền vững, nông - lâm kết hợp du lịch sinh thái; triển khai hiệu quả chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng để quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

Đồng thời, chú trọng áp dụng các giải pháp khoa học - công nghệ để thực hiện trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ và tái sinh rừng phù hợp với điều kiện tự nhiên khô hạn, nắng nóng kéo dài, đất đai khô cằn, nghèo dinh dưỡng...