Hội nghị trực tuyến toàn quốc xin ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn

Ngày 19-1, Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc xin ý kiến về báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các đồng chí: Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Huyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đồng ý với tên gọi, nội dung của dự thảo báo cáo. Đồng thời, thảo luận, nêu ý kiến bổ sung một số nội dung như: Quan tâm hơn nữa các vấn đề môi trường, tiêu thụ nông sản; cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, hướng tới mô hình sinh thái, nông thôn hiện đại, văn minh; duy trì chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng GDP ngành Nông nghiệp; tập trung nâng cao quy mô sản xuất, đầu tư cho khoa học, ứng dụng công nghệ cao trong nông ngiệp, đổi mới sáng tạo mang tính đột phá; đẩy mạnh kêu gọi đầu tư, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại năng suất, giá trị sản phẩm cao cho người nông dân; chuyển mạnh cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động nông thôn theo hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ nông thôn, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh: Việc thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW có ý nghĩa hết sức quan trọng, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp phát triển kinh tế-xã hội và làm thay đổi mạnh mẽ bộ mặt kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nông dân, góp phần quan trọng duy trì phát triển kinh tế, ổn định chính trị. Đề nghị Ban Chỉ đạo Tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW tiếp tục bổ sung, hoàn thiện báo cáo tổng kết, với một số nội dung trong các mục tiêu, giải pháp cần cụ thể hơn, có lộ trình rõ ràng; phải tạo ra sự chuyển biến, khắc phục tối đa các hạn chế; thu hút được đầu tư vào nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm cho nông dân và nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người dân; chắt lọc, tiếp thu các ý kiến bổ sung hoàn chỉnh, phấn đấu đến tháng 3 trình Bộ Chính trị.