Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10

Ngày 10-1, đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 10. Tham dự Hội nghị có các đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Phan Tấn cảnh, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông qua các tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Nghị quyết Xây dựng Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU về huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết giao thông thuỷ lợi, đô thị, giáo dục, y tế giai đoạn 2016-2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Các đồng chí lãnh đạo tham dự hội nghị.

Tiếp đó, đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 30/12/2016 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng chí Phạm Văn Hậu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận tại tổ, hầu hết các ý kiến đều thể hiện sự nhất trí, đồng tình cao với các tờ trình của Ban thường vụ Tỉnh ủy và dự thảo các văn bản; đồng thời đề xuất thêm các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, việc ban hành nghị quyết của Tỉnh uỷ về xây dựng Ninh Thuận thành Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước là hết sức cần thiết, nhằm xác định rõ các tiềm năng, lợi thế, đề ra các chiến lược, mục tiêu cụ thể góp phần cụ thể hoá mục tiêu Nghị quyết số 55-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh theo hướng nhanh, bền vững. Hội nghị thống nhất với tên gọi, mục tiêu tổng quát của dự thảo nghị quyết; đồng thời cần bổ sung một số quan điểm về: Xác định phát triển năng lượng, năng lượng tái tạo là trụ cột, là động lực và là một trong những ngành đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030; ưu tiên phát triển năng lượng mặt trời gắn với phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao; phát triển điện khí với quy mô phù hợp với tiềm năng, lợi thế, hiệu quả cao; tập trung khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển năng lượng.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị cũng thống nhất cao với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nghị quyết. Trong đó nhấn mạnh, phấn đấu đến năm 2025, tổng công suất tăng khoảng 3.000 MW, sản lượng điện sản xuất đạt gần 11,2 tỷ kWh, đóng góp 22% GRDP và 29% tổng thu ngân ngân sách. Đến năm 2030, tổng công suất các nhà máy điện tăng khoảng 5.300MW, nâng quy mô công suất nguồn điện toàn tỉnh đạt 11.800KW. Đồng thời nhất trí với các dự thảo báo cáo về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết 10-NQ/TU về huy động nguồn lực, ưu tiên đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cấp thiết giao thông thuỷ lợi, đô thị, giáo dục, y tế giai đoạn 2016-2020, phương hướng nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025; tổng kết thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU, ngày 30/12/2016 của Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ đảng đối với hoạt động của HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần quyết tâm, phát huy vai trò, trách nhiệm, cùng cấp ủy, chính quyền triển khai có hiệu quả các nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đề ra. Đồng thời, đề nghị cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến tết Nguyên đán Nhâm Dần như: Triển khai tổ chức các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân gắn với đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh tuyên truyền, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết; tăng cường đảm bảo quốc phòng-an ninh, an toàn giao thông; thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân trong dịp Tết với tinh thần vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm và hiệu quả.