Thông báo: Về việc nghỉ lễ và treo cờ nhân dịp tết Dương lịch năm 2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký ban hành Thông báo số 188/TB-UBND về việc nghỉ lễ và treo cờ nhân dịp Tết Dương lịch năm 2022, như sau:

Một góc Trung tâm huyện Ninh Hải treo cờ rực rỡ. Ảnh: Văn Nỷ

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ nhân dịp tết Dương lịch 2022 vào ngày 1-1-2022 (thứ Bảy). Do tết Dương lịch rơi vào thứ Bảy là ngày nghỉ hằng tuần theo quy định nên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ Hai ngày 3-1-2022.

2. Tất cả các cơ quan Đảng, Đoàn thể, Nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, trường học, bệnh viện và nhà dân treo cờ Tổ quốc trong ngày 1-1-2022.

3. Các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức trực cơ quan trong thời gian nghỉ theo quy định. Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục và bảo đảm tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

4. UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở Nhân dân và các cơ quan, đơn vị thuộc địa bàn quản lý thực hiện nội dung thông báo này.