Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - CN tỉnh Ninh Thuận

Thông báo thay đổi địa điểm kinh doanh PGD Bắc Ninh Phước thuộc Agribank CN huyện Ninh Phước Ninh Thuận và Agribank CN Tháp Chàm Ninh Thuận cụ thể như sau:

1/ Agribank Chi nhánh Tháp Chàm Ninh Thuận :

- Địa chỉ cũ: Số 12 đường Minh Mạng, phường Đô Vinh, Tp. PRTC, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam.

- Địa chỉ mới: Số 11 đường Minh Mạng, phường Đô Vinh, Tp. PRTC, tỉnh Ninh Thuận, Việt Nam. (Đối diện với địa điểm cũ)

2/ Phòng GD Bắc Ninh Phước thuộc Agribank Chi nhánh huyện Ninh Phước Ninh Thuận:

- Địa chỉ cũ: Thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận.

- Địa chỉ mới: Thôn Phú Nhuận, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. (Liền kề với địa điểm cũ)