Lịch tiếp công dân của HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Quý IV-2021)

Báo điện tử Ninh Thuận giới thiệu Thông báo số 60/TB-VP, ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân về Lịch tiếp công dân của HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2021-2026 (Quý IV-2021).