Công an tỉnh Ninh Thuận: Thông báo tuyển sinh công dân tốt nghiệp đại học ngành ngoài để đào tạo trình độ Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2021

Công an tỉnh Ninh Thuận thông báo tuyển sinh công dân tốt nghiệp đại học ngành ngoài để đào tạo trình độ Đại học Cảnh sát nhân dân năm 2021 như sau:

1. Đối tượng đăng ký dự tuyển

Công dân đã tốt nghiệp trình độ đại học tập trung chính quy của các trường có uy tín, chất lượng về đào tạo trình độ đại học trong nước (không áp dụng trình độ liên thông lên đại học), có hộ khẩu thường trú tại Ninh Thuận. Trường hợp đã tốt nghiệp đào tạo trình độ sau đại học thì chỉ sử dụng ngành đào tạo trình độ đại học. Ngành, chuyên ngành tốt nghiệp của thí sinh dự tuyển gồm các ngành, chuyên ngành của các trường đại học theo Danh mục của Trường Đại học Cảnh sát nhân dân. (Thí sinh có thể tra cứu tại Trang thông tin điện tử của Công an tỉnh: http://www.ninhthuan.gov.vn/chinhquyen/congan/Pages/Tuyen-sinh-Tuyen-dung.aspx ).

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải đáp ứng các điều kiện sau:

- Không quá 30 tuổi (tuổi của người dự tuyển được xác định theo giấy khai sinh tính đến ngày dự thi); tốt nghiệp và đã được cấp bằng đại học chính quy hình thức tập trung, xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên.

- Đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, sức khỏe theo quy định hiện hành của Bộ Công an.

3. Phương thức tuyển sinh

Thi tuyển 02 môn theo hình thức tự luận:

- Môn 1: Triết học Mác - Lênin;

- Môn 2: Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật.

- Trường Đại học Cảnh sát nhân dân có tổ chức ôn tập văn hóa trước khi thi.

4. Thời gian và địa điểm đăng ký dự tuyển

- Thời gian đăng ký: Kể từ ngày có thông báo đến hết ngày 19/10/2021.

- Địa điểm đăng ký: Thí sinh trực tiếp đến đăng ký tại Công an các huyện, thành phố nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

* Lưu ý: Khi đi mang theo bản chính hoặc bản sao có công chứng các loại giấy tờ: hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân (hoặc thẻ căn cước công dân), bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học...