Ngày 27-12 trên địa bàn tỉnh có 56 ca mắc COVID-19 mới