Những kết quả nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Trong năm 2021, thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và các Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021, các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố đã bám sát các văn bản chỉ đạo, thực hiện đạt những kết quả nổi bật.

Về kết quả tuyên truyền, PBGDPL, đã thực hiện 1.408 cuộc, có trên 70.047 lượt người tham gia (trong đó, cấp huyện: 1.065 cuộc, có 50.222 lượt người; các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh đã thực hiện 343 cuộc, có 19.825 người); thực hiện 32 cuộc thi, có 1,843 lượt người tham gia; cấp, phát miễn phí 28.146 tài liệu; đăng tải 956 tin, bài về pháp luật trên phương tiện thông tin đại chúng.

Nội dung các văn bản pháp luật được tuyên truyền, phổ biến, bao gồm: Hiến pháp, các luật, pháp lệnh, các văn bản pháp luật mới có hiệu lực thi hành trong năm 2020 và 2021. Các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các quy định pháp luật phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các nội dung về cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có chung đường biên. Công ước, điều ước quốc tế, các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và nhiều văn bản chuyên ngành khác.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng tuyên truyền ngư dân trên biển chấp hành nghiêm các biện pháp nhằm
ngăn chặn hành vi khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định. Ảnh: X.B

Công tác tuyên truyền, PBGDPL thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với đối tượng và tình hình thực tế của địa phương. Các hình thức chủ yếu, mang lại hiệu quả cao như: Tuyên truyền thông qua các chuyên trang, chuyên mục: Hỏi - đáp pháp luật, tình huống pháp luật; hội nghị, cuộc họp; các lớp tập huấn nghiệp vụ; các hoạt động sinh hoạt Ngày Pháp luật; đăng tải tài liệu pháp luật trên Trang thông tin điện tử; các phóng sự, bản tin, bài viết, hình ảnh trực quan; phát sóng thường kỳ trên hệ thống truyền thanh địa phương, hệ thống thông tin đại chúng ở cơ sở; tờ gấp, tờ rơi; panô, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu trực quan sinh động; thông qua các hoạt động tiếp công dân, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết hồ sơ theo thủ tục hành chính; trợ giúp pháp lý, giải quyết chế độ chính sách, hồ sơ theo vụ việc...

Toàn tỉnh tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc theo Chỉ thị số 10/CT-UBND của UBND về sinh hoạt Ngày Pháp luật. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc việc chào cờ, sinh hoạt Ngày Pháp luật vào thứ Hai tuần đầu tiên hằng tháng, đồng thời thực hiện bảo đảm giãn cách xã hội trong phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9-11) được triển khai trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch số 3701/KH-UBND ngày 14-10-2020 của UBND tỉnh về thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn tỉnh (đã tổ chức tọa đàm hưởng ứng và tuyên truyền trực quan tập trung trên tuyến đường 16 Tháng 4).

Trong năm 2022, toàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện các chương trình, Đề án PBGDPL ngắn hạn và dài hạn theo quy định của các ngành cấp trên. Trên cơ sở đó, chủ động ban hành các kế hoạch thực hiện các đề án, cụ thể như: Kế hoạch số 417/KH-UBND ngày 27-1-2021 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2217/KH-UBND ngày 10-5-2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2248/KH-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022” trên địa bàn tỉnh.