Thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức các hoạt động tập trung đông người

Ngày 6-12, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6639/UBND-VXNV về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức các hoạt động tập trung đông người tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương rà soát và có văn bản hướng dẫn các sở, ban, ngành, địa phương các quy định về thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 (test nhanh và xét nghiệm PCR) đối với đại biểu tham dự và những người tham gia phục vụ các hoạt động, sự kiện chính trị có tập trung đông người... do các sở, ngành, cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức đảm bảo thống nhất quy trình kiểm soát chung, chặt chẽ.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ cấp độ dịch theo địa bàn được công bố, khi tổ chức các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người phải thực hiện xét nghiệm tập trung các đại biểu tham dự; cần thiết xét nghiệm cả các trường hợp là phục vụ, lái xe...; thực hiện rà soát các trường hợp nguy cơ lây nhiễm cao (như: người làm việc tại bệnh viện, trạm y tế, cơ sở y tế,...) để thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng để lọt ca nghi nhiễm chưa có kết quả xét nghiệm vào tham dự làm lây lan dịch bệnh.