Ngày 2-12 trên địa bàn tỉnh có 68 ca mắc COVID-19 mới