Ngày 30-11 trên địa bàn tỉnh có 61 ca mắc COVID-19 mới