HĐND tỉnh: Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Ngày 2-12, đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến giám sát chuyên đề về tình hình và kết quả triển khai thực hiện Đề án số 01/ĐA-HĐND của HĐND tỉnh về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Ninh Thuận, nhiệm kỳ 2016-2021 với HĐND cấp huyện, xã.

Trên cơ sở Đề án số 01/ĐA-HĐND đề ra, trong nhiệm kỳ 2016-2021, Thường trực HĐND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Hoạt động của HĐND dần đi vào nền nếp, hiệu quả và chất lượng. Cụ thể, các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND ngày càng được cải tiến, đổi mới. Công tác ban hành nghị quyết cơ bản đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định pháp luật. Công tác giám sát, khảo sát ngày càng thực chất, sâu sát và hiệu quả. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, xử lý, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được đẩy mạnh. Hoạt động các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai còn những mặt hạn chế như: Chất lượng, hiệu quả các kỳ họp của HĐND chưa đồng đều ở các địa phương; một số đại biểu chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu; hoạt động chất vấn tại kỳ họp HĐND có lúc chưa sôi nổi, tranh luận thẳng thắn...

Đồng chí Trần Minh Lực, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì Hội nghị. Ảnh: L.Thi

Tại hội nghị, đại biểu HĐND cấp huyện, xã đã báo cáo những kết quả đạt được, những mặt tồn tại trong quá trình thực hiện đề án; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm, các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của HĐND cấp huyện, xã trong chủ động, nỗ lực đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả chất lượng hoạt động. Nhằm phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, đồng chí đề nghị HĐND các cấp cần tiếp tục nâng cao chất lượng các kỳ họp HĐND, phiên họp Thường trực HĐND, nhất là làm tốt công tác chuẩn bị trước kỳ họp; các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp HĐND phải đảm bảo phát huy tính dân chủ, hiệu quả, khả thi, đi vào thực chất đời sống; tăng cường hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc giải quyết đơn thư, kiến nghị, vướng mắc, phản ánh của Nhân dân; đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đại biểu HĐND các cấp; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quá trình triển khai nhiệm vụ, hoạt động chuyên môn...