Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Ninh Phước, Thuận Nam

Ngày 9-11, Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông đã đi kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao và Truyền thanh huyện Ninh Phước, Đài truyền thanh huyện Ninh Phước, UBND thị trấn Phước Dân (Ninh Phước), Đài truyền thanh huyện Thuận Nam và UBND xã Phước Nam (Thuận Nam).

Qua kiểm tra, các cơ quan, đơn vị đều thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19; dán mã QR ở những vị trí dễ quan sát nhất để cán bộ, nhân viên và người dân thuận tiện việc quét mã QR và khai báo y tế khi đến làm việc và liên hệ công tác; cập nhật và phổ biến thông tin kịp thời về cấp độ dịch…

Đoàn kiểm tra của Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại UBND thị trấn Phước Dân.

Đại diện đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới các cơ quan, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K, khẩn trương tiêm vắc xin theo thông báo của chính quyền địa phương, nhằm hướng đến miễn dịch cộng đồng trên địa bàn toàn tỉnh.