Ninh Phước: Triển khai Kế hoạch “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

Ngày 22-10, UBND huyện Ninh Phước tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch chuyển hướng phòng, chống dịch sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn huyện.

Theo đó, huyện Ninh Phước tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền và chỉ đạo tổ chức thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trên địa bàn. Tiếp tục nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm tầm soát, kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, khoanh vùng dập dịch, đảm bảo kiểm soát chặt chẽ tình hình khi phát sinh ca lây nhiễm mới, không để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

UBND huyện Ninh Phước triển khai Kế hoạch chuyển hướng phòng chống dịch sang “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 cho người dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ Giám sát cộng đồng và nhân rộng mô hình “Cụm gia đình tự quản về phòng, chống dịch COVID- 19”. Tăng cường giám sát việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; đảm bảo hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh, với phương châm “an toàn mới sản xuất và sản xuất thì phải an toàn” và các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất kinh doanh phải xây dựng phương án kinh doanh phù hợp về các yêu cầu an toàn phòng chống dịch; tiếp tục làm tốt công tác xã hội hóa, kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí, lương thực, thực phẩm, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch…