Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh: Tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư”

Ngày 20-10, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị tọa đàm trực tuyến với Ủy ban MTTQ 7 huyện, thành phố về “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư”. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo Ban Dận vận Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.

Hội nghị đã nghe đại diện Ban Công tác Mặt trận các thôn, khu phố trên địa bàn tỉnh tham luận, báo cáo kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế, khó khăn trong quá trình tổ chức hoạt động. Qua đó đề xuất, kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy cơ cở lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động của MTTQ với các tổ chức thành viên. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động; đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế giám sát của Mặt trận, phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng trong triển khai thực hiện các công trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn. Đề xuất mô hình hoạt động thực sự gần dân, sát dân, hiểu dân, lắng nghe dân để nắm bắt, xử lý, kiến nghị và phối hợp giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; kiến nghị chính sách, chế độ, hỗ trợ, tập huấn, nâng cao kỹ năng, chất lượng hoạt động cho thành viên Ban công tác Mặt trận các khu dân cư…

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đánh giá cao các ý kiến phát biểu, đề xuất của đại diện Ban Công tác Mặt trận các thôn, khu phố tại hội nghị và nhấn mạnh đây là những chia sẻ tâm huyết của những người trực tiếp làm công tác Mặt trận, sát dân, gần dân, hiểu dân nhất; là những kinh nghiệm được rút ra từ thực tiễn hoạt động ở khu dân cư; trong đó có nhiều ý kiến giới thiệu những giải cách làm hay, mô hình sáng tạo, điểm sáng trong phát huy vai trò của tổ chức Mặt trận ở cơ sở. Đồng chí đề nghị Ủy ban MTTQ 2 cấp huyện, xã tiếp tục phát huy tốt vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ban Công tác Mặt trận trong tình hình hiện nay; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức chính trị-xã hội nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cho công tác Mặt trận; kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo, những tập thể, cá nhân tiêu biểu cò nhiều đóng góp thúc đẩy công tác Mặt trận ở địa phương. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền, MTTQ Việt Nam các cấp cần tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ để thành viên Ban Công tác Mặt trận các thôn, khu phố không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới.