Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh năm 2021

Ngày 20-10, đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp tỉnh (CC&CNCH) huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia tại Trung tâm Thương mại Vincom+ Phan Rang – Ninh Thuận năm 2021.

Sau khi nghe lãnh đạo Công an tỉnh, Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo kết quả đã triển khai trong thời gian qua; phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập ghi nhận và biểu dương sự vào cuộc tích cực, tinh thần trách nhiệm cao của các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc, cán bộ chiến sĩ, công chức, viên chức của các sở, ngành và Trung tâm Thương mại Vincom+ Phan Rang-Ninh Thuận đã khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm tập luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ và yêu cầu đề ra. Nhất là các đơn vị giúp việc cho Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo trong việc tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản, nội dung triển khai phục vụ cho đợt diễn tập cấp tỉnh diễn an toàn, hiệu quả, đúng quy định.

Đồng chí Phan Tấn Cảnh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Đồng chí lưu ý, đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức diễn tập theo quy mô cấp tỉnh, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Do đó, đồng chí đề nghị Sở Y tế khẩn trương phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh có văn bản đồng ý cho diễn tập theo thời gian đề xuất của Công an tỉnh. Dự kiến tiến hành tổng duyệt vào 8 giờ ngày 22-10. Các sở, ngành khẩn trương ban hành quyết định trưng dụng lực lượng, phương tiện của đơn vị mình tham gia diễn tập trên cơ sở Quyết định số 1964/QĐ-BCĐ ngày 10/10/2021 của Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh đảm bảo tính pháp lý và chặt chẽ trong tổ chức thực hiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị tham gia diễn tập, nghiên cứu kỹ các nội dung được phân công, nhất là kịch bản, vai diễn mình đảm nhận, tham gia tập luyện nghiêm túc, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương theo điều lệnh Công an nhân dân, Quân đội nhân dân đảm bảo đạt chất lượng và an toàn về người, phương tiện tham gia, Trong thời gian tập luyện, lực lượng tham gia phải tuyệt đối chấp hành nghiêm mệnh lệnh của Ban Chỉ huy diễn tập tại hiện trường và các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Giao các cơ quan truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội về tầm quan trọng của công tác PCCC& CNCH, cũng như kết quả của công tác diễn tập để Nhân dân biết, tạo hiệu ứng lan tỏa, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành các biện pháp phòng, chống cháy nổ. Giao Công an tỉnh tiếp tục triển khai các nội dung công việc đang thực hiện, đảm bảo hoàn thành các nội dung, tiến độ đề ra.