UBND tỉnh họp đánh giá công tác tiêm chủng vắc-xin COVID-19

Ngày 8-10, đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp đánh giá công tác tiêm chủng vắc-xin COVID-19. Tham dự có lãnh đạo các địa phương, sở, ngành liên quan.

Đến nay, tỉnh ta đã triển khai 7 đợt tiêm chủng vắc-xin COVID-19. Tính đến ngày 7-10, đã nhận 223.330 liều và đã tiêm 187.603 liều vắc- xin. Số người đã được tiêm 141.757 người, đạt 33,09% so tổng số người cần tiêm. Trong đó số người đã tiêm đủ 2 mũi 45.846 người, số người đã tiêm 1 mũi 95.911 người. Công tác chuẩn bị, thực hiện kế hoạch, tổ chức tiêm tại các đơn vị luôn được theo dõi, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, qua đó kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ, chấn chỉnh đảm bảo công tác tiêm chủng an toàn, kịp thời, đúng quy định, kế hoạch đề ra.

Đồng chí Nguyễn Long Biên, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả công tác tiêm chủng đạt được trong thời gian qua. Dự kiến trong tuần tới, tỉnh tiếp tục nhận thêm 200.000 liều vắc-xin; yêu cầu các địa phương, các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, phấn đấu hoàn thành tiêm hết lượng vắc-xin trong vòng 1 tuần. Để thực hiện được mục tiêu này, yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị hỗ trợ ngành Y tế trong công tác chuẩn bị, tổ chức, tuyên truyền, giữ gìn an ninh trật tự… Trong quá trình tổ chức tiêm chủng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh kịp thời những hạn chế, sai sót để công tác tiêm chủng bảo đảm an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ, kế hoạch đề ra.