Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm các vị chức sắc Chăm nhân Lễ hội Katê năm 2021

Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2021, ngày 1-10, đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã đến thăm, chúc mừng một số vị trong Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh, gồm: Cả sư Đổng Bạ, Cả sư Hán Đô, Cả sư Hán Dậu và Phó Cả sư Lưu Sanh Thanh.

Tại nơi đến thăm, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thăm hỏi sức khỏe các vị chức sắc, gia đình, cùng toàn thể đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19, đồng chí mong muốn các vị chức sắc phát huy vai trò động viên bà con thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch, nhằm góp phần cùng tỉnh nhà ngăn chặn và sớm đẩy lùi dịch bệnh. Đồng thời đề nghị các vị trong Hội đồng chức sắc tiếp tục vận động đồng bào Chăm địa phương thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết cùng nhau phát triển kinh tế gia đình, chung sức xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng phát triển.

Đồng chí Lê Văn Bình, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh  thăm, chúc mừng
một số vị trong Hội đồng Chức sắc Chăm Bàlamôn tỉnh nhân dịp Lễ hội Katê năm 2021.